Andere klachten

Het voornaamste thema van begeleiding is stress of burnout. Dit thema heeft veel raakvlakken met andere klachten of thema’s zoals: onzekerheid, perfectionisme, angsten, slaapproblemen, pijnklachten, depressiviteit, relatieproblemen en zich ongelukkig voelen. Ook reïntegratie op het werk en loopbaanplanning zijn onderwerpen die veel aan de orde komen in de begeleiding bij burnout.

De onderliggende oorzaken van spanningsklachten bevinden zich vaak op onverwachte gebieden en vragen wel direct om een adequate oplossing.
Door het gebruik van verschillende methoden en technieken is er altijd een weg  in de goede richting te vinden, in nauw overleg met de cliënt.

Voor sommige mensen is een individueel traject niet wenselijk en kiest men liever voor  een groepsgerichte aanpak. Vooral binnen organisaties bestaat behoefte aan een preventieve aanpak van stressproblematiek. De preventieve trainingen ‘Omgaan met stress’,  ‘Stressmanagement’, ‘Timemanagement’ en ‘Persoonlijke Effectiviteit’ kunnen  voor een brede of smallere groep uitkomst bieden. Er zijn ook curatieve groepstrajecten mogelijk.

De trainingen kunnen afgestemd worden  op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers, zowel in-company als op locatie.