Kosten & Vergoedingen

Een consult van anderhalf uur kost voor particulieren € 90,- , een consult van een uur € 60 (persoonlijk of per telefoon)
Begeleiding per e-mail, per keer € 45,-

Vergoeding door je ziektekostenverzekering is afhankelijk van de polis en welk pakket je hebt. In een basispakket bij een ziekenfonds is de vergoeding
nihil, maar in een wat uitgebreider pakket is er vaak een gehele of gedeeltelijke vergoeding mogelijk. De vergoeding valt onder
‘Alternatieve geneeswijzen; hypnotherapie, beroepsverenigingen NBVH of  RBCZ’.

De kosten voor een groepstraining zijn afhankelijk van de lengte, ontwikkeltijd en de plaats.
Als voorbeeld: een standaard training ‘Omgaan met stress’ die in-company gegeven wordt kost per deelnemer 80 euro per dagdeel, excl BTW.

Zelfstandig ondernemers kunnen de begeleiding als aftrekpost opvoeren, dan geldt het als opleiding of coaching.

Vergoeding door de werkgever is wellicht mogelijk, in overleg met de arbo-arts, direct leidinggevende of personeelsfunctionaris. In dit geval maak ik een offerte voor coaching of reïntegratiebegeleiding. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de organisatie.