Andere klachten

Naast het thema spanningsklachten zijn er nog veel meer te behandelen klachten zoals: onzekerheid, perfectionisme, angsten, slaapproblemen, pijnklachten, depressiviteit, rouw, vastgelopen verdriet, relatieproblemen en zich ongelukkig voelen. Ook re-integratie op het werk en loopbaanplanning zijn onderwerpen die veel aan de orde komen.

De onderliggende oorzaken van klachten bevinden zich vaak op onverwachte gebieden en vragen om een adequate oplossing zodat ook op de lange termijn, zonder aangeleerde trucjes, een gewenste verandering van patronen bereikt kan worden.
Door het gebruik van verschillende methoden en technieken (hypnotherapie, gesprekken, cognitieve gedragstherapie, ACT) is er altijd een weg  in de goede richting te vinden, in nauw overleg met de cliënt.

Voor sommige mensen is een individueel traject niet wenselijk en kiest men liever voor  een groepsgerichte aanpak. Vooral binnen organisaties bestaat behoefte aan een preventieve aanpak van stressproblematiek. De preventieve trainingen ‘Omgaan met stress’,  ‘Stressmanagement’, ‘Timemanagement’ en ‘Persoonlijke Effectiviteit’ kunnen  voor een brede of smallere groep uitkomst bieden. Er zijn ook curatieve groepstrajecten mogelijk.

De trainingen kunnen afgestemd worden  op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers, zowel in-company als op locatie.