Even voorstellen

Even voorstellen: Brigitte Heijink, sociaal- en arbeidspsycholoog (UvA) en hypnotherapeut en werkzaam in zelfstandige praktijk sinds 1992. Naast therapeut/coach ben ik ook geaccrediteerd vertrouwenspersoon. Voorheen ook trainer en consultant voor verschillende organisaties en docent bij Academie Hypnos in Bussum.

Hoewel spanningsklachten de aanleiding hebben gevormd om mensen te begeleiden is dit inmiddels al lang niet meer het enige thema waarmee ik werk.

Hypnotherapie leent zich bij uitstek voor het behandelen van allerlei dieperliggende problematiek. We gaan hiermee op onderzoek naar de bron van een probleem in het verleden of heden, door het onbewuste aan te spreken. Hieruit volgt als vanzelf een verandering in de persoon. Geen persoonlijkheidsverandering maar meer balans, rust en eigenheid.

In de huidige maatschappij is er steeds meer behoefte aan een vertrouwenspersoon. Voor meer informatie zie www.flowbegeleiding.com

Verder is relatietherapie ook een optie, zowel voor stellen als voor andersoortige relaties (moeder-dochter, manager-medewerker, collega’s).

In consultancy ligt de expertise tevens op het werken met mensen. In groepen (teams of een afdeling), tweetallen of individueel worden de samenwerkingsverbanden verbeterd en de vaardigheden van iedere betrokkene geoptimaliseerd.

Online werken is zeker een optie en mogelijk via verschillende media.

 

Introducing: Brigitte Heijink, social and occupational psychologist (UvA) and hypnotherapist and working in an independent practice since 1992. In addition to being a therapist/coach, I am also an accredited confidential counselor. Previously also a trainer and consultant for various organizations and a teacher at Academy Hypnos in Bussum.

Although tension complaints have been the reason to guide people, this is no longer the only theme I work with.

Hypnotherapy is ideally suited for treating all kinds of deeper problems. We investigate the source of a problem in the past or present by appealing to the unconscious. This naturally results in a change in the person. No personality change but more balance, peace and individuality.

In today’s society there is an increasing need for a confidant. For more information see www.flowbegeleiding.com

Furthermore, relationship therapy is also an option, both for couples and for other types of relationships (mother-daughter, manager-employee, colleagues).

In consultancy, the expertise also lies in working with people. In groups (teams or a department), pairs or individually, collaborations are improved and the skills of everyone involved are optimized.

Working online is certainly an option and possible through different media.